Designer 1.0.6 już dostępny

Następujące problemy zostały rozwiązane od ostatniego (1.0.5) wydania:
#19585 - Dropping something on a Panel replaces content (https://dev.vaadin.com/ticket/19585)
#19624 - Problem with non UTF-8 character (3 dots) in companion Java file’s comments (https://dev.vaadin.com/ticket/19624)

  • Błąd “The Designer failed to load system browser”
  • Różne wyjątki typu JavaScriptException rzucane w apli
  • Błąd uniemożliwiający ustawienie adresu dla komponentu Link