Todo

[color=#ff0000]

 1. Creo els treahts per cada capitol
 2. Pujo els archius inicials i finals ordenats un a sobre de l’altre per a cada capitol. I pinto blaus els inicials
 3. Pinto de blau lo queda d’inicial als finals. Borrar files no modificats
  [/color]
  [color=#ff0000]
 4. Renombru sorces amb el nom del fil
  [/color]
  [color=#ff0000]
 5. Carrego tots els source dels capituls
  [/color]
  [color=#ff0000]
 6. Carrego titols dels sources
 7. Carrego els source de cada capitol entremig.
 8. pinto finals amb els sources Roses
 9. Nous steps dels sources finalz que falten.
 10. Recrear codi hubicació.
 11. Reordenar steps
 12. Posar titols en els finals!
 13. Ordernar. Finals amb finals i inicials amb inicials a baix de tot.
 14. Afegir simbols raros per separar les 4 parts, INTRO, STEP-BY-STEP, FINAL, INICIAL
 15. Escric en el Capitol que fagi falta un “Run on Server” colocant la imatge!
 16. Finals treurel-shi els colors i deixarlos grisos!
 17. Faig una prova de tots els steps
  [/color]

x. Comenso a memoritzar i faig un PrintScreen cada hora de tot el que porto memoritzat.

 1. tinc varies opcions. Reunir els altres templates i recrearlos. Aprendre a afegir un addon. Recrear 4addons fets. Apendre a conectar samples. Seleccionar els sampl